Tillbaka!

En tiger´s funderingar

I vårt teknologiska samhälle, ett modernt industrisamhälle, hänger gamla fördomar kvar. Är inte det underligt. Vi borde ha kommit mycket längre i vår strävan efter jämlikhet. Det är ju inte så länge sedan vi kvinnor inte hade arvsrätt eller rösträtt. Ibland upplever jag det som om vi inte alls har kommit särskilt långt i utvecklingen.

Har ni hört det här förut?

Törs någon erkänna detta?

Ta det här med manligt och kvinnligt kontra jämlikhet. Många killar menar på att vi lever i ett jämlikt samhälle i Sverige. Jaja, vi kvinnor får ju rösta numera, samt äga och ärva. Tack för det. Jag hade nog haft svårt att leva för 75 år sedan ;-). Visst börjar det luckras upp, vi kan diskutera om våra olika könsroller. Men ändå på något sätt konserveras våra könsroller och förs över till nästa generation, mer eller mindre omedvetet. Fortfarande gör vi skillnad på könen i barnens uppfostran, måhända omedvetet visserligen. Men det är så mycket mer. Makt! Anpassning! Dolda budskap! Vi ser inte längre orättvisorna? Vi måste ompröva våra attityder och värderingar för att mötas som jämlikar! Byt ut manligt-kvinnligt mot mänskligt!

Jag skulle i alla fall som kvinna reagera om jag läste/hörde talas om: